Offentlig upphandlare
Stockholms stad

Skola Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningsstart

1 januari 2021

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Varje år köper upphandlande myndigheter tjänster och varor för c:a 600 miljarder på marknaden. Detta motsvarade en femtedel av BNP.

Upphandlingsreglerna omfattar även inköp som görs av offentliga bolag och av vissa privata företag i vilka stat, kommuner eller landsting har starkt inflytande. Ökade krav på samhällsansvar vid upphandling där samhällsansvar avser företagens insatser för att integrera sociala och arbetsmiljömässiga hänsyn i sin verksamhet kräver den kompetens som utbildningen ger.

Upphandlingsmyndigheten är relativt ny och ställer höga krav på att allt ska gå rätt. Det kräver att man anställer duktiga upphandlare som har den goda affären som utgångspunkt.