Ämneslärarprogrammet (tvåämneslärare)
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba som idrottslärare på en gymnasieskola? Vill du ha möjlighet att undervisa i specialidrott? Läs Ämneslärarprogrammet på GIH!

Genom att ta en ämneslärarexamen i idrott och hälsa och få en lärarlegitimation kan du undervisa både grundskoleelever och gymnasieelever i ämnet. Om du läser specialidrott kan du undervisa på ett gymnasium med idrottsprofil.

Innehållet är mycket varierat och växlar mellan teoretiska ämnen, fysiska aktiviteter, handikappinriktad undervisning för barn i behov av särskilt stöd och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta tillsammans ger en stimulerande studiemiljö.

Som student tillbringar man mycket tid tillsammans vilket bidrar till att skapa en god sammanhållning.

Om du läser specialidrott (som ämne två) på GIH får du en fördjupning i idrottsmedicin, träningslära, organisation, hållbart ledarskap, mästerskapscoachning, optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv och formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv och blir behörig att undervisa på riksidrottsgymnasier.