Hälsopedagogprogrammet
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du veta hur kan vi förebygga ohälsa? Eller hjälpa människor ta kontroll över sin egen hälsa? Läs Hälsopedagogprogrammet på GIH och få en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Under utbildningen lär du dig att förstå processen kring hur en individ kan gå från fysisk inaktivitet till rörelse, motion och idrottande. Du kommer skapa förståelse för hur du kan förebygga ohälsa och tänka hälsofrämjande samt kunna ge människor möjlighet att ta kontroll över sitt eget välmående. Under examensarbetet får du chansen att välja ett problem kring hälsa som intresserar dig, att fördjupa dig i.

Efter 3 år får du en kandidatexamen med huvudämne idrottsvetenskap och kan jobba med bland annat hälsovård, FaR (fysisk aktivitet på recept) och avancerad personlig träning. Många väljer också att fortsätta studera och forska i ämnet.

Studieformen är både teoretisk och praktisk. Många av momenten inom idrott och fysisk hälsa har laborationer för att du ska lära dig så mycket som möjligt. Det är också vanligt med stora föreläsningar, grupparbeten och enskild handledning.