Idrott och hälsa
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet leder till en högskoleexamen i ämnet idrott som kan användas som en byggsten till vidare studier.

Programmet är för dig som är verksam lärare och önskar komplettera din examen med idrott och hälsa, eller för dig som under lång tid vikarierat som lärare i idrott och hälsa utan formell behörighet. Det riktar sig också till dig som läser ämneslärarprogrammet vid annat lärosäte och önskar läsa idrott och hälsa vid GIH som andra ämne, eller för dig som vill kombinera studier i idrott med Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få behörighet som ämneslärare i idrott och hälsa.

Studierna i de praktiskt inriktade momenten förutsätter en god fysik och god motorisk förmåga. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö. Som student tillbringar man mycket tid tillsammans vilket bidrar till att skapa en god sammanhållning och medvetenhet om grupprocesser.