Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Har du läst idrott och hälsa tidigare och vill arbeta som lärare? Läs 1,5 års kompletterande studier som ger dig behörighet att arbeta som pedagog!

Många studier visar att idrott i skolan ger både ett bättre studieresultat och ökat välmående för eleverna. En bra idrottslärare kan inspirera och skapa glädje hos barn och ungdomars och vara en viktig vuxen i deras liv.

Det här programmet vänder sig till dig som tidigare har läst idrott vid en högskola eller ett universitet (och har 90 eller 120 hp i ämnet) och vill lägga till en pedagogisk utbildning. Beroende på om du har 90 eller 120 hp sen tidigare kan du bli högstadielärare (90 hp) eller gymnasielärare (120 hp). Minst 15 hp av de 90 eller 120 ska ha varit ett självständigt examensarbete.

Studenter från GIH har ett gott rykte på arbetsmarknaden och enligt Högskoleverkets rapporter "Etablering på arbetsmarknaden", har de tidigare år legat högst på listan över hur många som får jobb efter examen.