Masterprogrammet
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Är du ute efter en yrkesutveckling? Eller vill du ta första steget mot en forskarutbildning? Läs masterprogrammet i idrottsvetenskap på GIH.

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som idrottslärare, hälsopedagog, fysioterapeut, sport manager eller liknande yrken inom idrotts- och hälsosektorn och vill vidareutvecklas i din yrkesroll.

Du kan ta både en masterexamen (2 år) och en magisterexamen (1 år) med masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Studierna inleds med en termin obligatoriska kurser. Termin 2-4 läser du valfria kurser och har självständigt arbete. För att få master/magisterexamen ska du ha skrivit ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.