Sport Management-programmet
Stockholms stad

Skola Gymnastik- och idrottshögskolan

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisation? 

Programmet Sport Management kombinerar idrottsvetenskap och ekonomi och har startat på grund av att idrottsrörelser och organisationer står inför nya krav och utmaningar. Här behövs du! Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering.

Utbildningen Sport Management behandlar ämnen som efterfrågas inom idrottssektorn. Under utbildningen blir du utbildad i att organisera, leda och förvalta. Huvudområdet inom utbildningen är företagsekonomi. Därtill kommer idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Inom det idrottsvetenskapliga området läser du bland annat om organisation och samhälle, idrott och medier, etik och socialt ansvar samt idrott och event.

Sport Management ges i samarbete med Södertörns högskola och GIH. Södertörn ansvarar för den företagsekonomiska delen och GIH för den idrottsvetenskapliga. Den första terminen läses enbart vid GIH. Under de följande terminerna varvas kurser vid SH och GIH. Den sista terminen, som bland annat innehåller examensarbetet i företagsekonomi, läses enbart vid SH.