AB 04 och ABT 06 - Entreprenadjuridik
Stockholms stad

Skola Hjärtum Utbildning

Utbildningsstart

6 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

13 725 kr

Kort om utbildningen

Entreprenadjuridik - kunskap för trygga enpreprenader
Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna kurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Du får mycket värdefull juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Kurstillfällen:

  • 20 - 21 nov 2019 - Stockholm
  • 6 - 7 maj 2020 - Stockholm