Aktuell arbetsrätt
Stockholms stad

Skola Hjärtum Utbildning

Utbildningsstart

13 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

13 725 kr

Kort om utbildningen

Lär dig grunderna inom arbetsrätten - hantera personalvillkoren rätt!
Denna kurs ger dig ovärderlig kunskap inom arbetsrättens område och lär dig det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor. Den tar även upp regeringens pågående utredning kring arbetsrätten.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Du kan t ex vara verksamhetschef, enhetschef, medarbetare med personalansvar, personalchef eller personalhandläggare. Du vill ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att veta vilka skyldigheter du har, men också för att känna till vilka dina rättigheter är.

Avgift: 10 980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Kurstillfällen:

  • 13 - 14 maj 2020 - Stockholm