Avhysningsärenden
Stockholms stad

Skola Hjärtum Utbildning

Utbildningsstart

24 september 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 475 kr

Kort om utbildningen

Viktig kurs för bostadsbolag
Ofta upplevs lagstiftningen om avhysning som svårtolkad. Vad säger t ex lagtexten om förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst? Hur genomförs en vräkning i praktiken? Hur gör du vid en tvist? Kursen går igenom de lagar som reglerar avhysning och hur du löser problem som kan uppstå med bl a betalningsförelägganden, handräckning och yrkanden.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som arbetar med bostadsfrågor och som vill lära dig att hantera avhysningsfrågor. Du vill kunna hantera ansökningar om avhysning från både hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella lokaler. Du kan t ex vara fastighetsägare, förvaltare, uthyrare eller medarbetare i fastighetsföretag.