Chefens samtal
Stockholms stad

Skola Hjärtum Utbildning

Utbildningsstart

18 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 475 kr

Kort om utbildningen

Konstruktiva samtal - mindre oro och stress
Kursen hjälper dig att förbereda dig på rätt sätt inför dels medarbetarsamtalen, dels de svåra samtalen du ibland måste hålla med din personal. Du får tillgång till användbara verktyg för kommunikation, som öppnar upp för givande och konstruktiva samtal med dina medarbetare.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som vill ha praktisk kunskap i hur du genomför medarbetarsamtal och svåra samtal med din personal.

Kurstillfällen:

  • 26 nov 2019 - Stockholm
  • 18 mar 2020 - Stockholm