Stiftelsekurs
Stockholms stad

Skola Hjärtum Utbildning

Utbildningsstart

21 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

8 725 kr

Kort om utbildningen

Det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler
Kursen ger dig kunskap om olika stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser mm. Du lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser, såsom bokföringsskyldighet och årsredovisningens innehåll. Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som arbetar med den ekonomiska hanteringen av stiftelser, vilka omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.
Specifika frågor avseende pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

Välkommen!