Dataskyddsombudets roll
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

13 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen


Praktiskt dataskyddsarbete

En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra som arbetar praktiskt med dataskyddsfrågor.

Utbildningen fokuserar på DSO:s kvalifikationer, roll i organisationen och dess arbetsuppgifter enligt GDPR. Du kommer få en hel del praktiska tips and tricks. Juridiken, teorin, är givetvis en viktig komponent, men vi kommer denna dag att fokusera på praktiska aspekter kring hur arbetet som DSO kan läggas upp. För samtliga delar av kursen, förutom det korta inledande teoretiska avsnitten, kommer frågan behandlas hur DSO skall involveras i de olika skyldigheterna för den organisationen som behandlar personuppgifter. Dock kommer även andra personer som arbetar praktiskt med dataskyddsfrågor, utan att vara formellt DSO, ha nytta av kursen då delar av alla praktiska frågor som tas upp ibland måste lösas av andra än DSO.

Denna kurs är relevant för personer från såväl den offentliga sektorn som från företag och andra organisationer.

Kursen innefattar:

  • Kort teoretisk introduktion till GDPR
  • DSO:s roll och ställning i organisationen
  • Hur lägger du upp arbetet som DSO?
  • Praktiska frågor, transparens mm, tips and tricks
  • Inventering, gapanalys
  • DSO visavi Datainspektionen
  • Informationssäkerhet
  • Konsekvensbedömning avseende dataskydd
  • Relationen med leverantörer som behandlar personuppgifter för kundens räkning