Entreprenadjuridik för beställare
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

4 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

 • Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal
 • Praktiska problem under entreprenadtiden
 • Skadeståndsregler
 • Entreprenadens färdigställande
 • Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol

Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren.

Ur kursen:
 • Grundläggande entreprenadjuridik
 • Att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal
 • Praktiska problem under entreprenadtiden
 • Skadeståndsregler
 • Entreprenadens färdigställande
 • Entreprenadtvister