Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

21 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen


– med anslutande frågor om betalningssäkring och åtal

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i 59 kap. 12-21 §§ Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar i 59 kap. 12 och 13 §§ SFL. Följande är exempel på sådana aspekter:

  • Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal?
  • Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?

Ur kursen:
Kursen innebär i enlighet med syftet att deltagaren får en genomgång om:
  • allmänna förutsättningar (rekvisit) för företrädaransvar för juridiska personers skatteskulder; och
  • därtill anslutande frågor om betalningssäkring mot företrädaren respektive åtal;
  • samt
  • när ett företrädaransvarsärende börjar (ne bis in idem-fråga i förhållande till åtalsfrågan);
  • vad som särskilt gäller om företrädaransvar avseende överskjutande ingående moms;
  • och
  • vad som gäller beträffande konkursförvaltares krav på utgående moms på återstående kontraktsvärde på byggnadsentreprenad hos ett konkursbolag.

Målgruppen för kursen är framför allt jurister som arbetar med processer om skatter och avgifter och skattebrottmål samt konkursförvaltare. Även revisorer kan ha nytta av kursen för sina olika rapporter, framför allt om ett aktiebolag har skatteskulder och kan komma på obestånd.