Förhandlingsteknik
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

3 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen


– vid arbetsrättsliga förhandlingar

Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar och tips på hur du når framgång i förhandling. Vi går igenom några av de vanligaste områdena där förhandling kan dyka upp samt vad du ska tänka på beträffande protokoll och formalia. På ett intressant men lättsamt sätt går vi igenom hur du kan bli ännu bättre som arbetsrättslig förhandlare under en intensiv men rolig kursdag. 

Kursen passar dig som har personalansvar, som arbetar med personalfrågor, som förhandlar fackligt och även för dig som söker kunskap om vad som egentligen gäller.

De praktiska situationer som kursen behandlar spänner över både anställningsförfarandets informations- och förhandlingsansvar vid anställning av chef eller ny funktion, arbetsgivarens omplaceringsrätt till kollektivavtalsförhandling och uppsägning/avsked.

Ur kursen:

  • Tvisteförhandling
  • Samverkansförhandling
  • Överläggning
  • Protokoll
  • Preskription