IT-avtal
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

11 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 500 kr

Kort om utbildningen


-en praktisk förhandlingskurs

Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a. IT-avtal utgör ett problem. Förutom svårigheten att fastställa vilka regler som skall tillämpas, finns ett mycket stort utrymme för olika tolkningar av de bestämmelser som åberopas analogt eller de kontraktsrättsliga principer som skall ligga till grund för en rättslig prövning. Mot den bakgrunden måste parterna förstå vikten av att utforma ett genomtänkt och heltäckande avtal.

Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 

Kursen riktar sig till alla som vill ha mer praktisk kunskap om IT-avtal. Kursen har inget särskilt LOU-perspektiv.

Kursen behandlar exempelvis:

  • Genomgång av IT-branschens standardavtal
  • Praktisk avtalsutformning och förhandling i en digital avtalsplattform