Konkurrensrätt 2019
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

28 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 250 kr

Kort om utbildningen


Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt

Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå genom ny lagstiftning och rättspraxis. Exempelvis, i den nyligen avgjorda Intelmål tycks EU-domstolen ha ändrat sin bedömning av lojalitetsrabatter enligt artikel 102 FEUF, en bedömning som även påverkar tolkningen av förbudet mot missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § KL. Kursen syftar således till att uppdatera deltagarna om ny svensk och europeisk lagstiftning, samt praxis från, Patent- och marknadsöverdomstolen, Patent- och marknadsdomstolen, Konkurrensverket, EU-domstolen, Tribunalen och Europeiska kommissionen.

Kursen kommer bl.a. att gå igenom följande rättspraxis från perioden fr.o.m. 1 april 2018 t.o.m. kursstart:

EU-rättsliga mål och ärenden
Mål C-617/17 PZU Zycie
Mål C-595/17 Apple
Mål C-525/16 MEO
Mål C-633/16 Ernst & Young
Mål T-691/14 Servier
Mål T-433/16 Pometon
Mål T-370/17 KPN
Mål T-873/16 Groupe Canal +
Google Shopping (AT.39740)
Google Android (AT.40099)
Google AdSense (AT.40411)
Qualcomm (AT.39711)

Svenska fall
PMÄ 2741-18 FTI (PMD)
PMT 7779-18 Booking (PMÖD)
PMT 1988-17 Swedish Match (PMÖD)
PMT 11545-17 Hässleholms kommun (PMÖD)
PMT 1443-18 Nasdaq (PMÖD)