Miljörätt - fem fokusområden
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

9 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 250 kr

Kort om utbildningen


Naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter

Miljöbalken har nu 20 år på nacken och regelverket har förändrats över tid och fått en omfattande rättspraxis och mycket väsentliga inslag av EU-rätt. Hur skapar man sig då en överblick?

På den här kursen presenteras det viktigaste på en dag och med ett tydligt framtidsfokus. Kursen ger både överblick och fördjupning med ett skarp juridiskt fokus och tid för frågor och diskussion.
På kursen får man lära sig hur man ska tänka och arbeta, rent praktiskt, med miljöbalken. Vad krävs för att en ansökan om tillstånd ska hålla hela vägen? Vad kollar man i tillsynen och hur ser myndighetens och företagets olika perspektiv ut? Hur hanterar man flera delar av miljöbalken samtidigt i samma ärende? Vad säger domstolarna?

Temat är genomgång av miljörätten utifrån fem fokusområden som kommer att få stor betydelse dels för tillämpningen av miljöbalken framöver. Fokusområdena speglar också särskilt svåra miljöutmaningar i vår tid. Kursmomenten utgår från konkreta exempel och verkliga fall som gås igenom från ax till limpa i den rättsliga hanteringen. Samråda, söka tillstånd, ta fram en bra MKB, utöva och få tillsyn, hur hanteras miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och inte minst det nya 11 kap om vattenverksamhet.

Kursen ger också en samlad bild av den politiska och tekniska dimensionen i de olika fokusområdena och vad som krävs för ett företag vid exempelvis etablering, tillsyn, planläggning, lovgivning och expansion mm.