Molntjänster
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

13 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen


Med fokus på integritet, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och IT-säkerhet.

Användningen av molntjänster blir allt vanligare inom såväl privat som offentlig sektor. Kursen har fokus på juridiken, men kopplar regelverk till verksamheten och hur den ser ut. Kursen fokuserar på praktiska frågeställningar.

Skillnaden mellan denna kurs och andra kurser rörande molntjänster är att denna kurs i större utsträckning fokuserar på integritetsfrågor, alltså frågor kring GDPR:s tillämpning på molntjänster, samt även IT-säkerhetsfrågor ur juridisk synvinkel.

Kursledaren kommer detaljerat att gå igenom GDPR,  där kraftiga straffsanktioner, böter, har införts och även börjat utdömas mot företag, organisationer och myndigheter som bryter mot regelverket. Därutöver kommer även den svenska dataskyddslagen gås igenom. Vilka nyheter finns det i dessa lagstiftningar?

Hur påverkar GDPR och den svenska dataskyddslagen molntjänsternas laglighet? Har ni anpassat er efter de regelverken, inte minst vid upphandling av IT-tjänster såsom t.ex. molntjänster?

Kursen behandlar exempelvis:

  • Vad är datamoln, molntjänster, cloud computing, och vilka är riskerna?
  • Molntjänsters egenskaper, leveransmodeller (bl. a SaaS, PaaS och IaaS) och installationssätt (Publikt, Privat m.fl.).
  • Upphovsrätten i molnet. Köp av funktion eller licensiering? Molntjänstleverantörens ansvar för kunders intrång i upphovsrätten.
  • Ansvarsfördelning, avhjälpning, prisavdrag, skadestånd och hävning.