Ofrivillig misskötsel
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

26 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Svåra uppsägningar på grund av:

  • Sjukdom (både fysisk och psykisk)
  • Samarbetssvårigheter
  • Bristande kompetens

Sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en stor skyldighet för arbetsgivare att försöka åtgärda misskötsel som arbetstagaren inte ses som ansvarig för, så kallad ofrivillig misskötsel.

Senare praxis har dock gett vissa förändringar. Det blir viktigt att klargöra misskötselns omfång och effekter samt att beakta den intresseavvägning som AD gör vid prövning av uppsägning i dessa fall.

Ofrivillig misskötsel är oftast den svåraste formen av misskötsel att hantera i ett uppsägningsförfarande.

Var går gränsen för hur mycket arbetsgivaren måste försöka åtgärda när det gäller sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens och när är det nog? När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning?

Här får du möjlighet att deltaga i en dag som ger pedagogiska sammanställningar av vad som blir viktigt i en uppsägningsprocess samt klargör den senaste praxisen som kommit från AD.