Praktisk rehabilitering i tio steg
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

5 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 250 kr

Kort om utbildningen


När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i olika regelverk och tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd.

På denna kursdag så går föreläsarna Annika Blekemo och Martha Gurmu, utifrån sin bok “Rehabilitering och arbetsmiljö – en praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg”, igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt.

Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse. Föreläsarna väver även in det arbetsmiljöansvar som måste beaktas för att kunna fullgöra rehabiliteringen på ett bra sätt och klargör hur arbetsmiljö och rehabilitering hänger ihop. En bra bedriven rehabilitering är bättre för alla parter och bör syfta till att komma framåt i processen.

Det är inte effektivt för en arbetsgivare med en rehabilitering som gått i stå och det kan vara förödande för den enskilda arbetstagaren. Låt oss hjälpa dig att göra rätt!

På kursen behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivaren (from juli 2018) att upprätta en s.k. rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Undervisningen är mycket praktiskt orienterad och syftet är att kursdeltagarna ska ha direkt användning av kursmaterialet i sitt dagliga arbete.