Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

12 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 500 kr

Kort om utbildningen


Om marknadsföring, varumärken, upphovsrätt och om de juridiska riskerna och möjligheterna

Idag används kommunikation och marknadsföring genom sociala medier av företag, myndigheter och organisationer. Det kan vara såväl på Snapchat, Instagram, Facebook, som genom bloggar och tweets. När man finns på olika sociala medier blir frågor om reklambudskap jämte användning av varumärken och upphovsrättsligt skyddat material högaktuellt.

Under kursen diskuteras och analyseras de juridiska aspekterna och utmaningarna vid marknadsföring och varumärkesbyggande på internet. Frågorna med utgångpunkt i upphovsrätten, känneteckensrätten och marknadsrätten. Kursen ger en genomgång av relevanta lagar. Vidare behandlas rättsfall från Marknadsdomstolen, de allmänna domstolarna och EU-domstolen.

Under kursen diskuteras och analyseras olika immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor, bl.a.:

  • Vad gäller vid Influencer Marketing?
  • Hur ska man annonsmärka i sociala medier?
  • Är det immaterialrättsintrång att använda någons varumärke eller titel som användarnamn eller en profil på t.ex. Twitter?
  • Vad gäller vid sökordsannonsering? Och vilket ansvar har tjänsteleverantören?
  • Hur skall man förhålla sig till ICCs regler för elektronisk marknadsföring?
  • Vem har marknadsrättsligt ansvar för att hindra otillbörlig marknadsföring?
  • Är det lämpligt att rekommendera en produkt i facebookgruppen?
  • Var går gränserna för smygreklam?
  • Hur tillämpas marknadsföringslagens på sökmotorers resultat, i tweets, på bloggar m.m.
  • Vilka miljöpåståenden är okej i reklam?