Business Management
Stockholms stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

27 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

57 900 kr

Kort om utbildningen


IHM Business Management riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en kommersiell ansvarsbefattning i organisationen. En befattningsnivå som förutsätter ett helhetsperspektiv på företagets verksamhet, marknaden, produkterna/tjänsterna och affärsmodellen.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla din förståelse av de ekonomiska, marknadsmässiga och organisatoriska förutsättningar som påverkar och styr arbetet samt lära dig att hantera varierande omständigheter i företagets verksamhet.

OMFATTNING
16 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten