Innovation & Business Growth
Stockholms stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

3 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

36 250 kr

Kort om utbildningen


Vill du öka innovationsförmågan i ditt företag? IHM Innovation and Business Growth ger dig metoder och praktiska verktyg för att skapa den struktur och kultur som krävs för att öka innovationsförmågan i företag och team.

Affärsutveckling är inte detsamma som innovation. Men trots att innovation är nödvändigt, är det få företag som jobbar strukturerat. Innovation driver konkurrensfördelar och skapar en snabbrörlighet som idag är en nyckelfaktor för tillväxt. Detta är kursen för dig som vill lära dig arbeta med innovation på ett strukturerat sätt för att bidra till ökad innovationsförmåga i företag och team.

Framtidens innovationer skapas tillsammans

Innovationsarbetet sker inte längre på en viss avdelning eller av ett fåtal personer i en viss roll utan är en angelägenhet för hela företaget. IHM Innovation and Business Growth är en möjlighet för dig och din organisation att öka er innovationsförmåga och skapa en kultur som bemöter idéer på ett sätt som som tar vara på kraften i alla anställda. Lyckas ni med detta, ligger ni steget före konkurrenterna och arbetar proaktivt för att framtidssäkra er verksamhet.

KURSTILLFÄLLEN
Stockholm: 12-14 november + 2-3 december