Sales & Marketing Management
Stockholms stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

4 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

57 900 kr

Kort om utbildningen

Varför är vissa bättre än andra på att driva företagets försäljning? Lär dig metoder och arbetssätt för hur marknads- och säljfunktionen kan driva försäljning genom effektiv påverkan.

För dig som vill utveckla din förmåga att styra och leda marknads- och säljfunktionens gemensamma påverkansinsatser. IHM Sales & Marketing Management riktar sig till dig som har, eller siktar på en ledande roll inom företagets marknads- och/eller försäljningsfunktion. En befattningsnivå som förutsätter en djup förståelse för hur mänsklig påverkan fungerar, och för hur arbetet inom marknads- och säljfunktionen måste utformas för att åstadkomma försäljning från period till period.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom metoder för mänsklig påverkan. Modern påverkansteori ger en tydlig vägledning om hur marknads- och säljavdelningarnas insatser ska utformas för att åstadkomma de kommunikationseffekter som leder till försäljning.

För att skapa en sammanhållen, effektiv och konsekvent genomförd marknads- och säljtaktik, behöver du stärka din förmåga att ge marknads- och säljaktiviteterna en operativ styrning som snabbt och flexibelt kan omprövas i takt med att omständigheterna förändras från period till period. En marknads- och säljtaktik som driver försäljningen och är affärsmässigt hållbar.

OMFATTNING

  • 14 tillfällen
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten