Verksamhetsutvecklande ledarskap
Stockholms stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

23 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

86 250 kr

Kort om utbildningen


Det här programmet fokuserar på resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare, och hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten.

För dig som är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar. Ett Change Management program tar sin utgångspunkt i resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare. Utbildningen fokuserar på hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten i verksamheten.

KURSTILLFÄLLEN
Sthlm 23-25 mars + 11-12 maj + 15-16 juni + 27-28 aug 2020

OMFATTNING
9 dagar (3 + 2 + 2 + 2 dagar) kl. 9-17.
Tid tillkommer för lärteamsmöten, personlig coaching, självstudier samt eget implementeringsarbete.