Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
Stockholms stad

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

5 750 kr

Kort om utbildningen

För att skapa en säker arbetsmiljö och undvika risker på en byggarbetsplats så måste de olika aktörerna och deras arbeten samordnas. Här har byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) samt utförande (BAS-U) ett väldigt viktigt ansvar. I vår kurs lär du dig att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Vi går igenom hur du skapar bra förutsättningar föra att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

ORDINARIE PRIS
4 600 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
4 150 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

MEDLEMSPRIS 2
4 150 kr exkl moms
Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Utbildningen ges i flera städer, se hemsidan för mer information.