Byggregler och normer för VVS-företag, BBR
Stockholms stad

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

5 875 kr

Kort om utbildningen

Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i “Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

IUC är godkänt av Säker Vatten AB för att få genomföra denna kurs.

ORDINARIE PRIS
4 700 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
4 230 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Utbildningen ges i flera städer, se hemsidan för mer information.