Elinstallationsreglerna Grund
Stockholms stad

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

10 750 kr

Kort om utbildningen

Arbetar du med nya elinstallationer eller förändringar på befintliga elinstallationer? Då behöver du rätt kunskap för att kunna minska risken för olyckor. Förutom elinstallationsreglerna, som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda, så behöver du känna till starkströmsföreskrifter, riskanalys och vilka krav som finns. I vår grundkurs om elinstallationsregler får du koll på vad som gäller så att du kan arbeta säkert.

ORDINARIE PRIS
8 600 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
7 750 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

MEDLEMSPRIS 2
4 300 kr exkl moms
Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Utbildningen ges i flera städer, se hemsidan för mer information.