Skötsel av elanläggningar
Stockholms stad

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

5 563 kr

Kort om utbildningen

Alla vet att det är riskfyllt att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar och att riskerna ökar när flera företag är på samma arbetsplats. Därför är det viktigt att du kan aktuella föreskrifter och standarder. Vi hjälper dig att få koll på vad som gäller så att du kan arbeta säkert. I vår kurs lär du dig elsäkerhet vid arbete och skötsel av elanläggningar och får ett personligt certifikat när du har klarat kursen.

ORDINARIE PRIS
4 450 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
4 000 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

MEDLEMSPRIS 2
2 225 kr exkl moms
Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Utbildningen ges i flera städer, se hemsidan för mer information.