Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård
Stockholms stad

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Som ambulansjuksköterska möter du patienter i olika tillstånd och varierande miljöer utanför sjukhuset vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar bedömning och omvårdnad av sjuka och/eller skadade i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta.Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 högskolepoäng. Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av webbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning och simulering ingår. Verksamhetsförlagd utbildning som sker under två av kurserna.