Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård
Stockholms stad

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet. I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i operationssalen, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt bedriva omvårdnad som tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. Det innebär ansvar för aseptik, sterilitet, och instrumentering, undervisning och handledning samt verksamhetsutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde.Programmet är en helfartsutbildning. Studierna bedrivs mestadels via en digital lärplattform. Det kräver grundläggande datorkunskap, tillgång till dator samt goda kunskaper i engelska. Det ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Dessa träffar är förlagda till Stockholm, i huvudsak Södersjukhuset. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen.