Socialpedagog med interkulturell profil
Stockholms stad

Skola Kista folkhögskola

Utbildningsstart

7 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En utbildning för dig som vill arbeta för att förbättra livskvaliteten för unga människor som lever i någon typ av utsatthet, eller med förebyggande åtgärder för barn och ungdomar. Interkulturell profil innebär ett perspektiv som inte bara tar hänsyn till familjen och samhället den unga befinner sig i, utan även den kulturella kontexten.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera.