Masterprogrammet CRAFT!, 120 hp
Stockholms stad

Skola Konstfack

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

CRAFT! erbjuder ett normkritiskt och internationellt masterprogram i några av Europas mest välutrustade verkstäder. Som student fördjupar du din expertis samtidigt som du får tillfälle att bredda och fördjupa din kunskap och positionera dig i ett samtida konsthantverksfält.

CRAFT! är ett program där vi ser konsthantverket som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Vi använder olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande om och genom görande och materialisering. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.