Masterprogrammet i Konst, 120 hp
Stockholms stad

Skola Konstfack

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Masterprogrammet i konst är interdisciplinärt utifrån övertygelsen om att konstnärligt skapande kan ta alla former av kunskap och medel i anspråk. Programmet verkar i ett fält av kritisk estetik och vilar på värdet av konstinstitutionens egen historia som en socialt engagerad utbildning – konst är hos oss djupt integrerad i både samhälle och debatt.