Arbete på väg Steg 1
Stockholms stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 125 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Vilka kurser kräver trafikverket för de som arbetar på väg?

Steg 1.1 Allmän grundkompetens.
Är en grundkompetens som krävs för all personal som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Med arbete avses även utföra anteckningar, fotografera, diskutera åtgärder etc.

Personal som endast går efter en väg eller korsar den i enlighet med bestämmelser i TrF, utför per definition inte arbete men bör ändå inneha lägst kompetens steg 1:1.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon.
Trafikverket kräver att föraren vid ett väghållningsarbete har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten
De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och vägslänt. Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail häroch låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 8 timmar
Pris: 2 500 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Stockholm, Östersund, Sverige