ESA 14 - Fackkunnig
Stockholms stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

29 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 875 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN FÖRDELAR DIG
I den senaste uppdateringen av ESA 14 kommer ESA Grund & ESA Arbete att utrusta dina elsäkerhetsansvariga med de riktlinjer som krävs för elinstallationer för elnät, industrianläggningar, kontor och bostadshus.

KURSINNEHÅLL
De nya, omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer etc.

I nya ESA 14 är ESA Industri, ESA Installation och ESA Parallella ledningar samt arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära Spänning inarbetade.
ESA ska även fortsättningsvis uppdateras vart 3:e år

Bland de största nyheterna finns nya begrepp och definitioner på olika roller i ESA. ESA baseras på standarden SS-EN 50110-1 och bl.a. Elarbetsansvarig kommer i framtiden att heta Elsäkerhetsledare.

En annan nyhet med nya ESA är att det krävs att man måste vara godkänd ESA-lärare för att få hålla utbildning i ESA av Svensk Energi.

Kurslängd: 8 timmar
Pris: 5 500 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Älvsjö, Östersund, Sverige

Kursen har flera startdatum, se hemsida för mer information