HLR & Första Hjälpen
Stockholms stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

17 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

2 375 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GAGNAR DIG
Det är ett lagstadgat krav enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling - AFS 1999: 7 att alla svenska arbetsplatser ska HA kunskap om HLR och första hjälpen. Alla deltagare kommer efter utbildningen få utbildningsbevis på genomförd utbildning. Programmet kan anpassas till specifika företagskrav.

Kurslängd: 4 timmar
Pris: 1 900 SEK exkl. moms
Plats: Stockholm, Hässleholm, Sverige

Kursen har flera startdatum, se hemsida för mer information