Kemiska Abetsmiljörisker
Stockholms stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GAGNAR DIG
Det är viktigt att förstå riskerna vid hantering av kemikalier i arbetet för att förebygga skador och hälsorisker.

Denna utbildning inom Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014: 43 ger dig färdigheter att göra riskbedömningar, skapa skyddsåtgärder och hantera spill och utsläpp.

UTBILDNINGSFORMAT
Klassrumsteori kombineras med praktiska övningar för att säkerställa att viktiga punkter förstås ordentligt. Efter avslutad kurs och prov får deltagarna ett kursbevis som anger utbildningsnivå, omfattning och innehåll.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail häroch låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 4 timmar
Plats: Hela Sverige