Att leda och samordna utan att vara chef - Fortsättning
Stockholms stad

Skola Kursakademin

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

18 625 kr

Kort om utbildningen

Ta nästa stora steg i din utveckling!
Är du beredd att utmana dig själv att fortsätta utvecklas som ledare och samordnare. Kursen bygger vidare på grundkursen och kommer att ge dig många värdefulla insikter, kunskaper och verktyg för att leda och motivera ännu bättre! Att leda och samordna är inspirerande! Det är ett jobb där er insats gör skillnad och bidrar till förbättringar. Exempel på utmaningar som måste kunna hanteras för att nå resultat: Att kunna fatta beslut, säga nej, hantera motstånd, ha en otydlig rollbeskrivning och motivera människor med olika kommunikationsstilar.

Vilka är dina utmaningar? Vad vill du förbättra som ledare och samordnare?

Under två intensiva dagar får du jobba med dina utmaningar och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Innan kursen gör du en Pussel- DISC färganalys som hjälper dig att förstå dina beteenden, din kommunikationsstil och hur du samspelar med andra. Under kursen jämför ni analyser, diskuterar och tränar på att leda och motivera i olika situationer. Du får feedback på hur gruppen uppfattar dig som ledare och stärker din självinsikt och din självkänsla. Kursen utvecklar även två viktiga förmågor för din roll, att kunna leda strategiskt och operativt för att uppnå mål. 

Pris: 14 900 kr exkl. moms
Omfattning: 2 dagar

Kursen ges i Stockholm och Göteborg med olika startdatum. Se utbildarens webbsida för mer info.