Coachande ledarskap
Stockholms stad

Skola Kursakademin

Utbildningsstart

12 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

16 125 kr

Kort om utbildningen

Springer du omkring dagligen och släcker bränder och försöker hinna göra medarbetarnas jobb – istället för att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva jobba effektivt?

I svensk arbetskultur är det chefens ansvar att leda och motivera medarbetarna, samt uppnå verksamhetsmål. Man ska leverera enligt de förväntningar arbetsgivaren och medarbetarna har genom att vara tillgänglig, skapa delaktighet och konsensusbeslut och detta utifrån en ofta otydlig arbetsbeskrivning. Konsekvensen blir att många chefer inte känner att de räcker till. Denna kurs är för dig som är någon form av ledare eller är i begrepp att bli det och vill skapa en mer balanserad och motiverande arbetskultur för både dig och din arbetsgrupp, där ni tillsammans tar ansvar.

Coachande ledarskap handlar om att använda samtals/mötesmetoder, samt ett förhållningssätt som uppmuntrar individer till eget tänkande, problemlösning och agerande för att nå mål. Detta ledarskap leder till tydlig och effektiv kommunikation mellan både chefer, kollegor och medarbetare. Efter utbildningen har du fått insikt i hur du kan coacha och leda på effektivaste sätt. Du kommer att stå rustad att leda dina medarbetare så de blir trygga och mer självgående. Med nyfunnen laganda kommer ni att öka er motivation, effektivitet och lönsamhet!

Pris: 12 900 kr exkl. moms
Omfattning: 2 dagar