Förstå dig själv och andra - DISC
Stockholms stad

Skola Kursakademin

Utbildningsstart

18 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

10 750 kr

Kort om utbildningen

Beteendet är inte samma sak som personligheten eller karaktären. En persons personlighet kan du inte se, men du kan se beteendet. Lär känna dig själv och hur du uppfattas för att skapa rätt förutsättningar för en effektiv kommunikationsarena. Genom att öka insikten om olika beteendetyper kan du förbättra kundkontakt, samarbete och det personliga ledarskapet eller självledarskapet. Man brukar säga att människor har olika stilar. Stilar som kan beskriva en persons beteende i olika situationer. Dessa stilar är varken bra eller dåliga, rätt eller fel, utan det handlar helt enkelt om att försöka få insikt i olika grundläggande och anpassade beteendemönster, för att kunna identifiera styrkor och svagheter.

Pris: 8 600 kr exkl. moms
Omfattning: 1 dag
Nästa utbildningsstart: 22 april