Projektledning 2 - Ledarskap i projekt
Stockholms stad

Skola Kursakademin

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

16 125 kr

Kort om utbildningen

Kursens syfte är att praktiskt träna deltagarna i alla ingående moment i ledarskapet i projekt och fokuserar på de så kallade mjuka delarna i projektledarskapet.

Lyckade projekt handlar om metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda samt en stor portion sunt förnuft. Projektets grunder är dess planering, men ska man stötta medarbetarna i projektet måste man som ledare ha de insikter kring vad som motiverar, driver och engagerar de som är involverade i projektet. När kommunikationen fungerar är projektets alla intressenter engagerade och förstår sin roll för att projektet ska lyckas. Alla projektdeltagare vet vad de ska göra och när - och framför allt varför!

Pris: 12 900 kr exkl. moms
Omfattning: 2 dagar

Kursen ges i Stockholm och Göteborg med olika startdatum. Se utbildarens webbsida för mer info.