Smart kommunikation för ledare
Stockholms stad

Skola Kursakademin

Utbildningsstart

19 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

16 125 kr

Kort om utbildningen

En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att skapa goda resultat och utveckla trygga, öppna relationer är din förmåga att kommunicera avgörande.

I denna praktiska ”hands-on” kurs får du lära dig hur du är tydlig, lyhörd, skapar dialog och goda relationer i olika situationer. Du får lära dig hur du skapar motivation och ansvarstagande och hur du hanterar medarbetare som inte gör det de ska. Hur du bemöter en missnöjd eller arg medarbetare. Hur du tar upp känsliga personliga frågor. Hur du löser och konfronterar jobbiga konflikter eller oacceptabla beteenden. Hur du hanterar frågetekniker och aktivt lyssnande samt hur du ger konstruktiv feedback.

Detta är kursen där du som ledare får verktyg och tekniker för olika typer av situationer och samtal. vad som är viktigt att tänka på, hur du förbereder och genomför samtal och prat, hur du hanterar samtalspartnerns reaktioner. Du får en kommunikativ verktygslåda som ledare. Efter den här kursen vet du hur du handskas med rollen som den smarta kommunikativa ledaren på bästa sätt.

Pris: 12 900 kr exkl. moms
Omfattning: 2 dagar
Nästa utbildningsstart: 11-12 maj