Örtterapi
Stockholms stad

Skola Nordiskt Näringscenter

Utbildningsstart

3 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

23 355 kr

Kort om utbildningen

En avancerad utbildning i örtterapi baserad både på den senaste forsk­­ningen och traditionella tillämpningar.
Örtterapeuter ordinerar oftast örter i kombinationer och säljer där­efter dessa kom­­binationer direkt till sina patienter. Detta skiljer sig från det vanliga medi­cins­ka systemet där en läkare ordinerar en eller kanske två läkemedel som patienten erhåller från en farmaceut. Oftast ordi­ne­rar örtterapeuter örter med syfte att åter­ställa normal organfunktion. Dessa kombinationer är individualise­rade och unika för varje patient. Kombinationerna varierar vanligtvis från gång till gång allt eftersom kroppen läker. Dessutom ger moderna örtterapeuter ofta rekommen­da­tioner om näringstillskott för att stödja örtbehandlingen. Detta innebär att under en konsultation finns en hel del att tänka på.

Utbildningens innehåll
Du lär dig använda 100 olika örter och hur de kan kombineras med medicinska svam­par och närings­­till­skott för varje organsystem.

Varje kurs börjar med en fysiologisk genomgång av kroppens olika system. Där­efter presenteras möjliga orsaker till kroppens dysfunktion, det kan till exem­pel vara miljöfaktorer och näringsbrister.
Sedan förljer omfattande beskrivningar av växtbaserade sjukdoms­behand­lin­gar som relateras till användning av olika örter och svampar.