Certifierad Löneadministratör med bokföring och praktik
Stockholms stad

Skola Påhlmans Handelsinstitut

Utbildningsstart

11 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

37 370 kr

Kort om utbildningen


Tilltalas du av att arbeta med siffror och service, samt vill ansvara för hela lönehanteringsprocessen? Under denna breda utbildning på deltid och med möjlighet till företagspraktik, så får du god insikt i ett företags alternativt organisations ekonomiska verksamhet. Vår karriärcoach stöttar dig till praktik.

Om kursen
Start måndag 11 november 2019. 

Avslutning höstterminen 11 december och vårterminen tisdag 17 mars 2020.

Deltagarcitat från våra utvärderingar:
-Speciellt bra är att jag har lärt mig otroligt mycket under kort tid, efter utbildningen har jag kunnat byta jobb till en ny bransch.

-Lärarna Hasse samt Susanne måste jag ge credit för de engagerade sig verkligen för att vi skulle lära oss så mycket som möjligt.

-Mycket bra upplägg i lönekurserna med en genomgång av det vi pratat om lektionen innan, så man fick möjlighet att repetera.

Utbildningen på dagtid genomförs på deltid under 14 veckor: tio veckor teori med efterföljande företagspraktik i fyra veckor. Som mest är det undervisning 15 timmar per vecka och tre timmar per dag. Avslutning sker efter praktiktiden med utdelning av certifikat och intyg på skolan. Du lär dig att från början hantera löneberäkningar genom att räkna lön manuellt och att registrera löner i programmen Visma Lön 600 och HOGIA Lön.

Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper om du har minst sjuttio procents närvaro. Du kan certifiera dig i Bokföring, Löneadministration I och II med en tentamen i respektive ämne, och godkänt resultat ger ytterligare tyngd åt ditt CV. Utbildningen finns även på kvällstid och online om du vill kombinera studierna med heltidsarbete.

Innehåll i utbildningen

  • Bokföring
  • Grundläggande Arbetsrätt
  • Löneadministration I
  • Löneadministration II
  • Excel för löneadministratörer