Intensivkurs ledarskap
Stockholms stad

Skola Petrina & Partners

Utbildningsstart

4 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

14 375 kr

Kort om utbildningen

2 dagars internat med fokus på ditt ledarskap
Utbildningen hjälper dig att stärka din förmåga och trygghet som ledare genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett anpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Ur innehållet:
• min självkänsla
• öppenhet
• mina beteenden och försvar
• gruppdynamik och grupputveckling
• utvecklande ledarskap
• personlig utvecklingsplan

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som vill använda mer av dig själv som ledare och utforska kopplingen mellan inre och yttre ledarskap

Kursmål:
Ökad insikt i hur jag påverkas av och påverkar andra
Bättre förståelse för egna attityder och beteenden
Förståelse för gruppdynamik och koppling till ledarskapet

Investering: 11 500 kr exkl. moms. I priset ingår:
- 2 heldagars utbildning
- Förberedande material
- Kursdokumentation
Konferenskostnad tillkommer.

Kursen ges i Malmö, Luleå och Stockholm.