Teckenspråkstolk och dövblindtolk
Stockholms stad

Skola Södertörns folkhögskola

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du ha nya spännande arbetsplatser varje dag? Bli teckenspråkstolk!

Teckenspråkstolkar behövs i många olika situationer för kommunikation mellan hörande och döva/hörselskadade. Tolkningen sker oftast simultant. Tolken arbetar även med tolkning för personer med dövblindhet, då används taktilt teckenspråk.

Under utbildningen ingår bl.a. teckenspråk, svenska, tolketik, ledsagning av personer med dövblindhet samt praktik hos tolkförmedlare.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.