Miljöprofilerat vs. Miljöcertifierat
Stockholms stad

Skola STI - Stockholms Tekniska Institut

Utbildningsstart

11 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

12 488 kr

Kort om utbildningen


Lär dig vad som ingår och inte ingår i Miljöcertifieringarna, och rustas med allt som kan ingå i en mer hållbar och miljöanpassad beställning, projektering och genomförande.

Om kursen
Kursen riktar sig till beställare, projektörer och utförandeföretag där krav på Hållbarhetsanspassningar föreligger. Ni kommer att lära er vad som ingår och inte ingår i Miljöcertifieringarna, och rustas med allt som kan ingår i en mer hållbar och miljöanpassad beställning, projektering och genomförande.

Efter avslutad kurs kan ni möte era kunder och leverantörer med en utökad förståelse för vilken potential ett mer långsiktigt byggande med miljöhänsyn har att erbjuda istället för att hållas tillbaka av Miljöcertifieringarna, eller behöva anlita externt certifierade konsulter att rätta er efter, och utan att i slutänden ha levererat särskilt mycket Hållbarhet, eller höjt ert bolags varumärke i förhållande till den marknadsomställning vi står inför.

Priset är 12488 kr inkl moms. 9990 kr exkl moms.